رکورد قبلیرکورد بعدی

" شناخت و کاربری ماشین های خاک ورزی نواری "


شماره شناسایی : 18873896
شماره مدرک : ۶۱۵۳۹
نام عام مواد : [دستنامه فنی]
شناسه افزوده : یوسفی، روح اله
عنوان اصلي : شناخت و کاربری ماشین های خاک ورزی نواری
نام نخستين پديدآور : روح اله یوسفی
صفحه شمار : ۷۹ص.
وضعیت انتشار : مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۳۹ مورخ ۲۴-۰۲-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : خاک‌ورزی حفاظتی به روشی از خاک‌ورزی گفته می‌شود که در آن ضمن به حداقل رسیدن به هم خوردگی خاک، بعد از کاشت بذر پوشش حداقل 30 درصد از سطح خاک با بقایای گیاهی محصول قبل، حفظ می‌شود؛ بنابراین در خاک‌ورزی حفاظتی معیار حفظ بقایای گیاهی در مزرعه، میزان پوشش سطح خاک هست نه وزن یا مقدار بقایا. به‌عبارت‌دیگر در خاک‌ورزی حفاظتی علاوه بر مقدار بقایای گیاهی، نحوه توزیع آن در سطح مزرعه نیز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. در خاک‌ورزی حفاظتی، محصول با انجام کمترین عملیات روی خاک تولید می‌شود. در مقایسه با خاک‌ورزی سنتی، در این روش با کاهش عملیات خاک‌ورزی، کلش یا بقایای گیاهی به‌طور کامل با خاک مخلوط نمی‌شوند و بخش عمده یا همۀ آن روی سطح خاک باقی می‌ماند. خاک‌ورزی حفاظتی سامانه‌ای است که در آن تعداد تردد تراکتور و ماشین در مزرعه به‌منظور آماده‌سازی زمین کاهش‌یافته و بقایای سطحی به‌منظور حفاظت از خاک و از دست رفتن رطوبت آن، افزایش می‌یابد. سامانه خاک‌ورزی حفاظتی می‌تواند جانشین مناسبی برای خاک‌ورزی مرسوم باشد. هدف خاک‌ورزی حفاظتی تولید سودمند محصولات است، درحالی‌که کمترین فرسایش خاک درنتیجه باد و آب داشته باشیم . یکی از رایج‌ترین سامانه‌های خاک‌ورزی حفاظتی، خاک‌ورزی نواری است که شامل شخم نوارهای باریک به‌عنوان جایگاهی برای کشت محصول است درحالی‌که بین نوارها، بقایای گیاهی از کشت قبل دست‌نخورده باقی می‌ماند. به‌عبارت‌دیگر خاک‌ورزی نواری عبارت است از نوعی خاک‌ورزی کامل که در آن جهت نوارهای شخم موازی موقعیت ردیف‌ها است .
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی