رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی امکان استفاده از کایرمونEconex Pseudophilus و فرمون تجمعی Econex Oryctes elegans در جلب و شکار به ترتیب سوسک شاخک بلند خرما و سوسک کرگدنی خرما "


شماره شناسایی : 18873881
شماره مدرک : ۶۱۱۷۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : ضرغامی، سارا
: مستعان، احمد
: حسنی، محسن
: سعدی، نرگس
عنوان اصلي : بررسی امکان استفاده از کایرمونEconex Pseudophilus و فرمون تجمعی Econex Oryctes elegans در جلب و شکار به ترتیب سوسک شاخک بلند خرما و سوسک کرگدنی خرما
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Investigation on the possibility of attraction and kill of the population of Jebusaea hammerschmidti Reiche and Oryctes elegans Prell.using kairemone trap, Econex Pseudophilus, and phereomone trap, Econex Oryctes elegans, respectively.
صفحه شمار : ۳۴ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴۶۱۱۷۹
: شماره طرح ۹۹۰۵۷-۰۸۳-۳۳-۱۱-۲۴
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح ترویجی است
خلاصه یا چکیده : سوسک‌های چوبخوار خرما از جمله سوسک شاخدار Oryctes elegas Prell. (Col.,: Scarabaeidae) و سوسک شاخک بلند خرما Jebusaea hammerschmidti Reiche (Col.,: Cerambycidae) از مخربترین آفات چوبخوارهای درختان نخل در ایران میباشند. مراحل لاروی آنها با تغذیه از بافت چوبی و حفر دالان-های لاروی، بافتهای داخلی را از بین برده، آوندها تخریب شده، در سیستم انتقال آب و مواد مغذی در نخل اختلال ایجاد کرده و در نهایت با ضعیف کردن درخت سبب کاهش و نامرغوب شدن محصول درخت خرما، کوتاه شدن عمر درختان و نهایتاً منجر به مرگ درختان خواهند شد. در سالهای اخیر استفاده از مواد جلب کننده مصنوعی به خصوص فرمون¬ها و کایرمون¬ها به شکل تله یک روش نوین در کنترل رفتاری آفات به‌ویژه آفات چوبخوار خرما تبدیل شده اند. از فواید استفاده از این روش کارایی بالا، عدم نیاز به استفاده از سموم شیمیایی و کاهش آلودگی زیست محیط میباشد. پژوهش حاضر به مطالعه صحرایی بررسی امکان استفاده از کایرمون Econex Pseudophilus و فرمون تجمعی Econex Oryctes elegans ارائه شده توسط شرکت اسپانیایی اکونکس در جلب و شکار به ترتیب سوسک شاخک بلند خرما و سوسک کرگدنی خرما پرداخت. طرح آزمایش در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی برای هر آفت چوبخوار با سه فاکتور 1-تراکم تله (6 و 10 تله/هکتار)، 2-رنگ تله (مشکی، سفید، قرمز و زرد) و 3- زمان بررسی تله در جلب و شکار این دو آفت در 4 نخلستان آلوده واقع در روستای امام حسن عسگری، آبادان، جنوب غرب ایران پرداخت. نتایج نشان داد کایرمون Econex Pseudophilus هیچگونه کارایی نداشته و در تله‌های مورد بررسی هیچ شکاری انجام نشد. بررسی تله‌های کایرمون-فرمونی سوسک شاخدار خرما نشان داد در تراکمهای انتخابی اگرچه تعداد 6 تله در هکتار میتواند در ردیابی آفت در منطقه کمک کند اما تعداد 10 تله در هکتار به طور معناداری شکار بیشتری خواهد داشت. در هر دو تراکم رنگ تله به طور معناداری نقش موثری در تحریک سوسک‌های بالغ به سمت تله‌ها داشته و در میان 4 رنگ انتخابی، رنگ مشکی و سپس به ترتیب زرد، قرمز و سفید حداکثر شکار بالغین را داشتند. اگرچه در 4 بازه زمانی (دو هفته یکبار) مورد بررسی شکار بالغین در تله‌ها تفاوت معناداری نداشت. بر اساس نتایج بدست آمده، به منظور شکار انبوه بالغین سوسک شاخدار خرما، تعداد 10 تله کایرمون-فرمونی با رنگ مشکی بیشترین شکار را خواهد داشت. پژوهش حاضر نخستین تحقیق در دنیا در خصوص نقش تراکم و رنگ تله در کارایی تله کایرمون-فرمونی سوسک شاخدار خرما میباشد و این نتایج اطلاعات ارزشمندی در نحوه استفاده از تله کایرمون-فرمونی جهت شکار انبوه سوسک های شاخدار خرما دارد.کلمات کلیدی:سوسک شاخدار خرما، سوسک شاخک بلند خرما، نخل خرما، کایرمون، فرمون، رنگ تله، تراکم تله
: The date palm borers, Oryctes elegans Prell (Col.,: Scarabaeidae) and Jebusaea hammerschmidti Reiche (Col.,: Cerambycidae) , are one of the most destructive endemic pests of palm groves in Iran. The larvae of these pests make the destruction of internal tissues due to feeding and boring activities. The destruction of vascular bundles, which represent the conductive tissues by the burrowing activity of the grubs, leads to impairment of water, nutrients transport, and hence the overall performance of the date palm. Infested palm will continue to yield dates, weaken the palm, shorten the longevity, and may eventually lead to its death. Recently, there has been a trend toward using kairomone or pheromone trapping as a preferred method of controlling this borer to preserve and protect the environment. The current field study examined the effects of trap density (6 or 10 traps/ha) and trap color (black, white, red, and yellow) on the attraction of adults of J. hammerschmidti to kairomonal diffuser of J. hammerschmidti, Econex Pseudophilus,adults and O. elegans to a Kairo-pheromonal diffuser (Ferrolure manufactured by Econex Ltd, Spain), based on randomized complete block design, in four infested date palm groves in Shalheh-ye Emam Hasan, Abadan, southwestern Iran. Our results reveal that kairomonal diffuser of J. hammerschmidti had no efficiency in attraction of J. hammerschmidti. However, among the test of O. elegans Kairo-pheromonal, 6 traps/ha could accurately detect the presence of adults of O. elegans in the field and help monitor O. elegans. However, 10 traps/ha caught significantly more adults than 6 traps/ha. At both densities, trap colors significantly affected adults' mobility and dispersal to traps. The black traps captured the most significant number of adults in the field, followed by the yellow, red, and white traps. In addition, there was no significant difference between the total numbers of adults captured in traps with different colors during four different times of sampling. As a result, the black traps with 10 traps/ha yield better results at capturing in the field. Our results provide the basic information for developing a safe mass trapping system to control O. elegans.Keywords:Oryctes elegans, Jebusaea hammerschmidti, Palm tree, kairomone, Pheromone, trap color, trap density
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی