رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان نیترات و برخی سموم کشاورزی در منابع آب‏های زیرزمینی مناطق چرخاب و یزدگرد استان یزد "


شماره شناسایی : 18873866
شماره مدرک : ۶۱۰۸۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -محرمانه]
شناسه افزوده : حسین بیرامی،
: رحیمیان،محمدحسن
: شیران تفتی، مهدی
: رضائی،حسین
: هاشمی نژاد، یوسف
: کریمی، مهدی
: بشارت، نادیا
عنوان اصلي : بررسی میزان نیترات و برخی سموم کشاورزی در منابع آب‏های زیرزمینی مناطق چرخاب و یزدگرد استان یزد
عنوان اصلي به زبان ديگر : : Investigation of nitrate and some agricultural pesticides in groundwater resources of Charkhab and Yazdgerd regions of Yazd province
صفحه شمار : ۱۰۷ص.:مصور،رنگی ، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : یزد: مركز ملي تحقيقات شوري، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۸۰ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۸۶۱۰۸۰
: شماره طرح: 980855-007-23-23-4
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:ترویجی است
خلاصه یا چکیده : در حال حاضر عمده دشت‌هاي كشور، با افت سطح ايستابي مواجه بوده و بعضاً نيز در معرض آلودگي با انواع آلاينده‌ها قرار دارند. با توجه به اينكه موضوع احتمال آلايندگي گلخانه‌هاي كشاورزي در اثر مصرف سموم و كودهاي شيميايي و تأثیر آن‌ها بر آلودگي منابع آب زيرزميني مطرح است، اين پژوهش بر آن شد تا اثر گلخانه‌ها بر آلودگي آب‌هاي زيرزميني در دو منطقه عمده توسعه محیط‌های گلخانه‌اي استان يزد (شامل مناطق يزدگرد و چرخاب واقع در دشت يزد – اردكان) را مورد مطالعه و بررسي قرار دهد. با توجه به این‌که يكي از شاخص‌های آلوده بودن منابع آب زيرزميني، نيترات و سموم كشاورزي در اين منابع می‌باشد، در اين مطالعه نيز اندازه‌گیری غلظت نیترات و سموم به‌صورت فصلی در تعدادی از چاه‌های مناطق مطالعاتي، مقایسه با مقدار استاندارد مجاز این آلاینده انجام‌یافته و در صورت آلودگي، منشأ احتمالی آن نيز تعیین گردد. علاوه بر این، اندازه‌گیری 57 نوع سم رايج مورداستفاده در گلخانه‌ها نیز در چاه‌های آب شرب منطقه انجام یافت. نتایج نشان‌دهنده آن بود که در منطقه چرخاب، غلظت نیترات پایین‌تر از استاندارد جهانی (50 میلی‌گرم در لیتر برای آب شرب) است و در حال حاضر نگراني بابت اين موضوع وجود ندارد. اما در منطقه یزدگرد، تعداد محدودی از چاه‌ها دارای غلظت نیترات بالاتر از استاندارد مجاز بودند (چاه‌های Y12 و Y7) که به ترتیب به حدود 2/117 و 3/50 میلی‌گرم بر لیتر رسیده بود. با توجه به قرارگیری کاربری‌هاي مسکونی در بالادست چاه‌های آلوده، به احتمال زیاد این آلودگی ناشی از چاه‌های جذبی (فاضلاب انسانی و صنعتی) می‌باشد و به نظر مي‌رسد كه تحت تاثير کاربرهای کشاورزی (زمین‌های زراعی و گلخانه‌ها) قرار نداشته باشد. همچنین نتایج اندازه‌گیری سموم در آب چاه‌هاي منطقه نشان داد که هیچ یک از این سموم در منابع زیرزمینی قابل مشاهده نيستند. در مجموع، علیرغم پایین بودن غلظت نیترات آب زيرزميني اين منطقه نسبت به استانداردهاي مجاز، اما بایستی مصرف بهینه کودهای شیمیایی و حیوانی در محيط‌هاي گلخانه‌اي و فرهنگ استفاده از سموم و آفت‌كش‌ها، همواره در دستور کار قرار گیرد تا در طولانی مدت نیز شاهد تأثیر منفي آن‌ها بر آلودگی منابع آب زیرزمینی نبوده و پيشگيري به‌عمل آيد. همچنين، با توجه به نتایج حاصله از اين مطالعه، اقدامات مدیریتی جهت کاهش نیترات ورودی توسط چاه‌هاي جذبي و فاضلاب‌هاي صنعتي و انساني به آب‌های زیرزمینی اين منطقه ضروري بوده و اقداماتي نظير توسعه سیستم‌هاي جمع‌آوری فاضلاب شهری و صنعتی در منطقه، رعایت حریم كيفي چاه‌های آب شرب منطقه (چه از لحاظ فعالیت‌های شهری و چه کشاورزی) و نظارت مستمر آن‌ها قابل توصيه می‌باشد.
: At present, a large number of plains in the country, are facing a decrease in water table and some are also exposed to pollution with various environmental pollutants. Considering the possibility of contamination of agricultural greenhouses due to the use of pesticides and chemical fertilizers and their effect on groundwater pollution, this study was conducted to determine the effect of agricultural greenhouses on groundwater pollution in two major areas of greenhouse development (Including Yazdgerd and Charkhab areas located in Yazd-Ardakan plain). Considering that two of the indicators of groundwater pollution is the observation of nitrates and agricultural pesticides in these sources, in this study we tried to measure the concentration of nitrates and pesticides seasonally in a number of wells in the study area and compare with the allowable standard amount of this pollutant and in case of contamination, its probable source should be determined. In addition, 57 common pesticides used in agriculture were measured in the region's drinking water wells. The results showed that in the Charkhab region, the nitrate concentration is lower than the world standard (50 mg/l) and there is currently no concern about this. However, in Yazdgerd region, a limited number of wells had higher nitrate concentrations than the allowable standard (wells Y12 and Y7), which reached about 117.2 and 50.3 mg/l, respectively. Given the location of residential landuse upstream of contaminated wells, this contamination is most likely due absorptive wells (human and industrial wastewater) and does not appear to be affected by agricultural uses (agricultural land and greenhouses). Also, the results of measuring pesticides in the water of wells in the region showed that none of these pesticides are visible in underground sources. In general, despite the low nitrate concentration of groundwater in this area compared to permitted standards, the optimal use of chemical and animal fertilizers in greenhouses and the culture of pesticide use should always be on the agenda, to that in the long run, their negative impact on the pollution of groundwater resources will not be witnessed and prevention will be done. Also, according to the results of this study, management practices to reduce nitrate input by absorptive wells and industrial and human wastewater to groundwater in this area are necessary and practices such as the development of urban and industrial wastewater collection systems in the region, observance of the qualitative privacy of drinking water wells in the area (both in terms of urban and agricultural activities) and their continuous monitoring is recommended.Keywords: Agricultural pesticides, Greenhouse, Groundwater, Nitrate, Pollution
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی