رکورد قبلیرکورد بعدی

" تنوع سوسک هاي ساپروکسيليک در راشستان هاي شمال ايران و بررسي ارتباط آن ها با مهم ترين عوامل اکوبيوفيزيکي (مطالعه موردي: جنگل شصت کلاته گرگان) "


نام مرکز : موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873842
شماره مدرک : ۴۹-۱۵۹۰
سرشناسه : رفیعی جاهد، راضیه
عنوان : تنوع سوسک هاي ساپروکسيليک در راشستان هاي شمال ايران و بررسي ارتباط آن ها با مهم ترين عوامل اکوبيوفيزيکي (مطالعه موردي: جنگل شصت کلاته گرگان) [پایان نامه]
نویسنده : راضیه رفیعی جاهد
استاد راهنما : محمدرضا کاوسی
استاد مشاور : خسرو ثاقب طالبی
استاد راهنما : محمدابراهیم فراشیانی
استاد مشاور : یورگ مولر
استاد مشاور : منوچهر بابانژاد
دانشگاه/دانشکده : : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سال تحصیل : ۱۴۰۰
مقطع تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
صفحه شمار : ۱۵۴ص.
چکيده : امروزه کارکردهای مختلف جنگل های کهن رست و نقش آن ها در حفظ تنوع زیستی بیش از پیش.....
توصیفگر : تنوع سوسک هاي ساپروکسيليک در راشستان هاي شمال ايران و بررسي ارتباط آن ها با مهم ترين عوامل اکوبيوفيزيکي (مطالعه موردي: جنگل شصت کلاته گرگان)
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی