رکورد قبلیرکورد بعدی

" استفاده از پسماندهای مرکبات در تغذیه دام "


شماره شناسایی : 18873781
شماره مدرک : ۶۱۵۲۹
نام عام مواد : [نشریه فنی]
شناسه افزوده : فضایلی، حسن
عنوان اصلي : استفاده از پسماندهای مرکبات در تغذیه دام
نام نخستين پديدآور : حسن فضایلی
صفحه شمار : ۳۰ص.
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۲۹ مورخ ۲۰-۰۲-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی