رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعيين پراكنش سفيدشدگي آريل انار در باغات ساوه "


شماره شناسایی : 18873741
شماره مدرک : ۶۱۵۱۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : فرجي، سکينه
: طباطبائي اردکاني، سيدضياء الدين
: مهدي مرديان،
: کيخايي، فاطمه
عنوان اصلي : تعيين پراكنش سفيدشدگي آريل انار در باغات ساوه
نام نخستين پديدآور : فرجي، سکينه
عنوان اصلي به زبان ديگر : Determination of Whiteness Distribution for Pomegranates aril in Saveh orchards
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹۶۱۵۱۹
: شماره طرح : 2-61-03-92198
: سامانه سمپات
توصیفگر : انار، قهوه¬ای شدن آریل
خلاصه یا چکیده : انار یکی از محصولات مهم باغی در دنیا به شمار می¬رود که در بازارهای جهانی دارای ارزآوری بالایی می-باشد. در سالهای اخیر به علت بروز عارضه دانه سفیدی صادرات این محصول به صورت چشمگیری کاهش یافته است. در اثر این عارضه بافتهای آریل بدشکل شده و رنگ آریل ها کرم قهوه¬ای می¬شود. به منظور تعیین میزان پراکنش این عارضه و شناسایی عوامل موثر، پروژه تحقیقاتی حاضر در شهرستان ساوه انجام گردید. به همین منظور 19 باغ در شهرستان ساوه انتخاب و درصد سفید شدگی آریل، نحوه¬ی مدیریت باغات، نقشه اقلیم ، خاک و داده¬های هواشناسی منطقه تهیه بررسی شد. سپس به وسیله نرم افزار GIS همپوشانی لایه های مختلف انجام و عوامل تاثیر گذار شناسایی شدند. با توجه به نتایج بدست آمده افزایش دما و شوری آب از مهم¬ترین علل شیوع این عارضه تعیین گردیدند و مدیریت مناسب باغات تاثیر معنی داری در کاهش این عارضه داشت.
: Pomegranate is one of the most important garden products which have a high currency exchange in world markets. In recent years, the export sales of pomegranate have declined sharply due to browning. In these regard, the common issues are distorted and the brownish color of aryl tissues. The present research was conducted in save to determine the distribution of these complication and compelling factors. For this purpose, 19 gardens were selected in the city Saveh as well as the percentages of browning, orchard management, climate map, soil and meteorological data were collected. Then the various layers were overlapped by using GIS software package and underlying factor were distinguished. According to the results, increasing the temperature and salinity of water are mainly responsible for this prevalent phenomenon and proper management of the gardens may play a significant role in reducing this disease.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی