رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی نقش کروموزم شماره 6 در کنترل خصوصیات ویسکوزیته دانه برنج "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاوری
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873648
شماره راهنما : ۸۵،۲۲۶
سرشناسه : نیلی، ادیبه
عنوان : بررسی نقش کروموزم شماره 6 در کنترل خصوصیات ویسکوزیته دانه برنج [پایان نامه]
نویسنده : ادیبه نیلی
استاد راهنما : بابک ربیعی
استاد مشاور : مهرزاد اله‌قلی‌پور، علی‌اکبر عبادی
دانشگاه/دانشکده : : گیلان، علوم کشاورزی
سال تحصیل : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
صفحه شمار : ۸۷‬ ص: جدول، نمودار، عکس(رنگی)
يادداشت : چکیده انگلیسی دارد
: صفحه عنوان به انگلیسی
چکيده : کیفیت پخت مطلوب باتوجه به ذائقه مصرف‌کنندگان در کشورهای مختلف متفاوت است. ولی میزان آمیلوز، دمای ژلاتینی شدن، قوام ژل و خصوصیات نشاسته(حاصل از منحنی دستگاه رپید ویسکو آنالایزر(، شاخص‌های اولیه و اصلی تعیین کننده کیفیت پخت و خوراک دانه برنج در همه دنیا هستند. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش کروموزوم 6 برنج در کنترل ژنتیکی این صفات بود. در این پژوهش از 38 نشانگر ریزماهواره پیوسته با صفات کنترل کننده کیفیت و چسبندگی دانه، در 61 ژنوتیپ برنج بومی، اصلاح شده و وارداتی برای گروه‌بندی ارقام برنج استفاده شد. علاوه بر این نشانگرها، یک نشانگر اختصاصی برای ژن waxy و یک نشانگر STS به نام W2R استفاده شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس ساده صفات نشان داد که کلیه ژنوتیپ‌های مورد بررسی از نظر تمامی صفات کیفیت پخت و خصوصیات چسبندگی نشاسته دانه برنج دارای اختلاف بسیار معنی‌داری هستند. نتایج تجزیه به عامل‌ها برای 9 صفت کیفیت وچسبندگی دانه در 61 ژنوتیپ برنج مورد مطالعه نشان داد که 3 عامل اصلی و مستقل 114/85 درصد از تغییرات کل داده‌ها را توجیه نمودند و به ترتیب به‌عنوان عامل خصوصیات چسبندگی نشاسته، کیفیت خوراک و کیفیت پخت نامگذاری شدند. براساس اطلاعات حاصل از 40 نشانگر مورد بررسی مشاهده گردید که درمجموع 304 آلل چند شکل با میانگین 6/7 آلل به ازای هر جفت آغازگر تکثیر شد. کم‌ترین تعداد مربوط به نشانکر 7434 RM با 2 آلل و بیشترین آن مربوط به نشانگرهای Waxy و 584RM، 528RM، 225RM و 510RM با 11 آلل بود. میانگین تعداد آلل موثر 33/5 آلل بود که نشانگرهای 7434RM و 4608RM به‌ترتیب با داشتن مقادیر 25/1، 29/1 کم‌ترین و نشانگرهای Waxy و 510RM با داشتن مقادیر 52/9 و 59/9 بیشترین مقادیر را دارا بودند. میانگین میزان تنوع ژنی و محتوای اطلاعات چند شکل به‌ترتیب 76/0 و 75/0 بود. خوشه‌ای براساس داده‌های صفات کیفیت و چسبندگی دانه به‌روش دورترین همسایه‌ها بر مبنای فاصله اقلیدسی ژنوتیپ‌ها را در 3 گروه مجزا و با استفاده از داده‌های حاصل از نشانگرهای مولکولی براساس دندروگرام اجتماعی ژنوتیپ‌ها را در 3 گروه مجزا تفکیک نمود. قرار گرفتن ارقام دارای زمینه ژنتیکی مشابه در گروه‌های مشابه، در تجزیه خوش‌ه‌ای براساس نشانگرهای مولکولی نسبت به تجزیه خوشه‌ای با استفاده از صفات کیفیت و چسبندگی دانه بیشتر بود. به‌طورکلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اغلب صفات موثر در کیفیت پخت و چسبندگی نشاسته دانه برنج توسط مکان‌های ژنی روی کروموزوم 6 کنترل می‌شوند و از این‌رو نشانگرهای همبسته با این مکان‌های ژنی می‌توانند در برنامه‌های انتخاب به کمک نشانگرهای مولکولی(MAS) مورد استفاده قرار گیرند.کلمات کلیدی : میزان آمیلوز، تجزیه خوشه‌ای، کیفیت پخت، خصوصیات چسبندگی نشاسته، ریزماهواره، ژنوتیپ.
موضوع : کیفیت پخت
توصیفگر : برنج
شناسه افزوده : دانشگاه گیلان. دانشکده علوم کشاورزی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
موسسه تحقیقات برنج کشور- رشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات برنج کشور ۳۰۷۸۵. ۲۲۶موجود‭‬
نظرسنجی