رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تنوع بنیه بذر در ژنوتیپ‌های برنج، تاثیر پیش تیمارهای مختلف در بهبود کیفیت بذر و بنیه بذرهای مورد استفاده شالیکاران در گیلان "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاوری
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873645
شماره راهنما : ۸۵،۲۲۴
سرشناسه : منجم، سالار
عنوان : بررسی تنوع بنیه بذر در ژنوتیپ‌های برنج، تاثیر پیش تیمارهای مختلف در بهبود کیفیت بذر و بنیه بذرهای مورد استفاده شالیکاران در گیلان [پایان نامه]
نویسنده : سالار منجم
استاد راهنما : ابراهیم زینلی
استاد مشاور : فرشید قادری‌فر، الیاس سلطانی، مریم حسینی‌چالشتری
دانشگاه/دانشکده : : علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، تولید گیاهی
سال تحصیل : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : زراعت
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
نمره دانشجویی : ۱۹/۴۵
صفحه شمار : ۱۹۴ ص: جدول، نمودار، نقشه
يادداشت : چکیده انگلیسی دارد
: صفحه عنوان به انگلیسی
چکيده : بنیه بذر برآیند مجموعه‌ای از فرآیندهای فیزیولوژیکی است که تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله ژنتیک و شرایط محیطی در دوره نمو بذر قرار می‌گیرد. مطالعه حاضر به منظور بررسی«تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های برنج از نظر بنیه بذر، اثرات تیمارهای مختلف بر بهبود بنیه بذر و بررسی کیفیت محموله‌های بذری ژنوتیپ هاشمی مورد استفاده شالیکاران استان گیلان» اجرا گردید. نتایج نشان داد بین ژنوتیپ‌های مختلف برنج از نظر صفات خشک ریشه‌چه مهم‌ترین صفات تعیین کننده شاخص بنیه بذر بودند. تجزیه خوشه‌ای براساس این صفات، ژنوتیپ‌های برنج را در 3 خوشه مجزا قرار داد. براساس این نتایج، تیمارهای بهبود دهنده بنیه بذر شامل تیمارهای هیدرهاردنینگ، ترمال هاردنینگ، اسموپرایمینگ(تیمار کلرید پتاسیم و تیمار کلرید کلسیم) و اسکوربات پرایمینگ بر روی بذور دو ژنوتیپ با شاخص بنیه بالا و دو ژنوتیپ با شاخص بنیه پایین اعمال و در سه شرایط متفاوت دمایی 15، 25 و 35 درجه سانتی‌گراد قرار گرفتند. تحت تاثیر این تیمارها در تمامی ژنوتیپ‌ها، در دمای 35 درجه سانتی‌گراد فعالیت آنزیم‌های آملاز، آلفا آمیلاز، پروتئاز، کاتالاز، مقادیر قندهای محلول و پروتئین‌های محلول و در دمای 15 درجه‌ سانتی‌گراد فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان شامل پراکسیداز، اسکوربات پراکسیداز و سوپراکسیددیسموتاز افزایش معنی‌داری یافت. در مطالعه حاضر در دمای 25 درجه سانتی‌گراد، تیمارهای اسیداسکوربیک و کلریدپتاسیم، در دمای 15 درجه سانتی‌گراد، تیمار اسیداسکوربیک و در دمای جوانه‌زنی 35 درجه سانتی‌گراد، تیمارهای اسیداسکوربیک، کلرید پتاسیم و هیدروهاردنینگ نقش موثری در بهبود کارکردهای آنزیمی و بیوشیمیایی و در نتیجه بهبود مقادیر مولفه‌های جوانه‌زنی ژنوتیپ‌ها داشتند. در آزمایش سوم کیفیت محموله‌های بذری ژنوتیپ‌ هاشمی مورد استفاده شالیکاران در طی دو سال در پنج منطقه رشت، زیباکنار، املش، تالش و رستم‌آباد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد در تمام مناطق، فراوانی قارچ‌های Aspergillus flavus، Aspergillus niger و Bipolaris oryzae به‌ترتیب بیشتر از سایر عوامل بیماری‌زای قارچی می‌باشد. در بین عوامل آب و هوایی، میزان بارندگی، رطوبت نسبی هوا و دمای کمینه رابطه خطی مثبت و معنی‌داری با فراوانی این قارچ‌ها داشتند. در بین مناطق مورد بررسی محموله‌های بذری منطقه رستم‌آباد از آلودگی قارچکی کمتر و خصوصیات جوانه‌زنی بهتری برخوردار بودند.کلمات کلیدی: آلودگی قارچی، برنج، بنیه بذر، پرایمینگ، جوانه‌زنی.
موضوع : آلودگی قارچی
توصیفگر : برنج
شناسه افزوده : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
موسسه تحقیقات برنج کشور- رشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات برنج کشور ۳۰۵۸۵. ۲۲۴موجود‭‬
نظرسنجی