رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي پوشش گياهي(تهيه فلور) و تعيين اشکال بيولوژيکي بخشي از ارتفاعات البرز مرکزي در شمال تهران(مقايسه با بررسي هاي قبلي و علت تغييرات آن) "


نام مرکز : موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873559
شماره مدرک : ۴۹-۱۵۶۸
سرشناسه : مازوجی، علی
عنوان : بررسي پوشش گياهي(تهيه فلور) و تعيين اشکال بيولوژيکي بخشي از ارتفاعات البرز مرکزي در شمال تهران(مقايسه با بررسي هاي قبلي و علت تغييرات آن) [پایان نامه]
نویسنده : علی مازوجی
استاد راهنما : حسن دیانت نژاد
استاد مشاور : ولی اله مظفریان
استاد مشاور : فریدون ترمه
دانشگاه/دانشکده : : آزاد اسلامی/ علوم و تحقیقات
سال تحصیل : ۱۳۷۷
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ۲۹۷ص.: مصور(رنگی)، نقشه
چکيده : منطقه مورد مطالعه در محدوده .............
توصیفگر : بررسي پوشش گياهي(تهيه فلور) و تعيين اشکال بيولوژيکي بخشي از ارتفاعات البرز مرکزي در شمال تهران(مقايسه با بررسي هاي قبلي و علت تغييرات آن)
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی