رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي عملکرد و خصوصيات زراعي ارقام و لاين¬هاي گندم فرانسوي در مناطق معتدل کشور "


شماره شناسایی : 18873537
شماره مدرک : ۶۱۴۶۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : بختيار، فرشاد
: ساريخاني خرمي، شکوفه
: طهماسبي، سيروس
: طبيب غفاري، سيد محمود
: اسماعيل زاده مقدم، محسن
: بختيار، فرشاد
: نجفيان، گودرز
: محمودي، مجيد
: قاعد شرف، فاطمه
: کشاورزنيا، رضا
: شارسودا، نويد
عنوان اصلي : بررسي عملکرد و خصوصيات زراعي ارقام و لاين¬هاي گندم فرانسوي در مناطق معتدل کشور
نام نخستين پديدآور : بختيار، فرشاد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of yield and agronomic characteristics of French wheat cultivars and lines in temperate regions of Iran
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶۶۱۴۶۵
: شماره طرح : 04-03-03-267-981102
: سامانه سمپات
توصیفگر : گندم بهاره
: عملكرد دانه
: ژنوتیپ های فرانسوی
خلاصه یا چکیده : این تحقیق در راستای انجام همکاری¬های متقابل بین المللی بخش غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با شرکت فرانسوی فلوریماندپره اجرا شد. هدف این پروژه شناسایی ژنوتیپ¬های گندم بهاره واجد صفات زراعی مطلوب و پرمحصول، با كيفيت نانوايي بالا و متحمل به بيماري¬ها در ارقام و لاین¬های گندم فرانسوی بود. 15 ژنوتيپ گندم نان شامل نه ژنوتیپ گندم فرانسوی به همراه ارقام شاهد سیروان، رخشان و طلایی ( اقلیم معتدل)، مهرگان، برات و سارنگ ( اقلیم گرم جنوب) در قالب طرح آلفالاتیس 5×3 در دو تکرار طی دو فصل زراعی 1400-1398 در ایستگاه¬های کرج، زرقان، داراب و دزفول مورد بررسی قرار گرفتند. درصد سبز، تعداد روز تا سنبله دهي، تعداد روز تا رسيدن فيزيولوژيك، ارتفاع بوته، خوایبدگی بوته، ریزش دانه، رنگ دانه، وزن هزار دانه، عملكرد دانه و عكس العمل به بيماري¬هاي زنگ زرد، قهوه¬اي و سیاه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در اقلیم معتدل ژنوتیپ های FD18SW-0004 و FD18SW-0008 و در اقلیم گرم جنوب ژنوتیپ های FD-10-158 و FD18SW-0008 از عملکرد دانه بهتری نسبت به سایر ژنوتیپ ها برخوردار بودند.
: This research was carried out in the direction of international mutual cooperation of cereal research department of seed and plant improvement research institute with the French company Florimandpére. To achieve high yielding, diseases resistant and adapted wheat varieties comparing to grown wheat cultivars, this experiment was carried out in four research stations of moderate and warme zones in 2019/2021 cropping seasons. Nine lines and varieties of French wheat along with six check cultivars including Sirvan, Rakhshan and Talaei (controls of temperate climate check), Mehregan, Barat and Sarang (controls of southern warm climate) were evaluated in Alfa latis design in two replications for two years. During the cropping cycles besides, field management practices, the following notes were taken: Days to heading (DHE), Plant Height (PLH), 1000 kernel weight (TKW) lodging%, reaction to diseases (Yr) under natural condition, shattering and Days to maturity (DMA). After harvesting, grains of each plot were weighed separately, and collected data were analyzed. Based on non-parametric method of ranking (R and SDR), comparing the yield of the entries to checks, favorite morphological characters, Yield Index Ratio (YIR%), and reaction to diseases, The results showed that in temperate climate FD18SW-0004 and FD18SW-0008 genotypes and in warm southern climate FD-10-158 and FD18SW-0008 genotypes had better grain yield than the other genotypes.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی