رکورد قبلیرکورد بعدی

" راهنمای فنی ظرفیت‌سنجی چرای شتر در مناطق بیابانی (مطالعه موردی استان یزد) "


شماره شناسایی : 18873486
شماره مدرک : ۶۱۴۵۳
نام عام مواد : [دستوالعمل فنی]
شناسه افزوده : بیطرف ثانی، مرتضی
: ابوالقاسمی، محمد
: زارع، مصطفی
: اسدزاده، نادر
: میرجلیلی، علی بمان
: زارع هرفته، جواد
: شفیع نادری، علی
: احمدی رکن آبادی، محمدرضا
: تیموری، عباس
عنوان اصلي : راهنمای فنی ظرفیت‌سنجی چرای شتر در مناطق بیابانی (مطالعه موردی استان یزد)
نام نخستين پديدآور : مرتضی بیطرف ثانی، محمد ابوالقاسمی، مصطفی زارع، نادر اسدزاده، علی بمان میرجلیلی، جواد زارع هرفته، علی شفیع نادری، محمدرضا احمدی رکن آبادی، عباس تیموری
صفحه شمار : ۱۵ص.
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۵۳ مورخ ۰۴-۰۲-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : هدف از این کتابچه راهنما، تحلیل وضعیت موجود و تعیین ظرفیت چرای شتر در مراتع مناطق بیابانی استان یزد است. در حال حاضر عرصه‌های بیابانی زیادی در کشور وجود دارد که می‌تواند برای شترداری مورد استفاده قرار گیرد ولی باید به جنبه‌های مختلف آن از جمله حفاظت از منابع‌گیاهی و برآورد میزان علوفه قابل برداشت، ظرفیت منابع آبی و تعادل دام و مرتع توجه داشت. به دلیل برخورداری از مزایای متعدّد، توسعه اکولوژیکی شتر و استفاده از ظرفیت و توان این حیوان ارزشمند، مدنظر برنامه‌ریزان و تصمیمسازان کشور قرارگرفته است. به منظور بهره‌گیری از عرصه‌های بیابانی کشور، وجود الگوی علمی با هدف تعیین ظرفیت چرای شتر در مراتع مورد استفاده این حیوان ضروری به نظر می‎رسد. بر طبق آمارهای موجود، هم‌اکنون 150 هزار نفر شتر در کشور در حال پرورش هستند و همچنین 15000 نفر از بهرهبردان در 22 استان در بخش شترداری مشغول فعالیت هستند. روش پرورش شتر در ایران بیشتر از نوع باز و وابسته به مرتع است و بر اساس تجارب و دانش بومی شترداران، شتر برای سلامتی بیشتر نیازمند فعالیت بدنی و طی مسافت و چرا می‌باشد و نمی‌توان سیستم کاملا بسته را برای شتر در نظر گرفت. با توجه به کاهش جمعیت شتر طی سال‌های اخیر، ظرفیت خالی در مراتع‌طبیعی قابل بهره‌برداری شتر در استان یزد وجود دارد و از طرفی راه‌اندازی سایت‌های الگویی در قالب مراتع دست کاشت می‌تواند در افزایش ظرفیت چرا مؤثر باشد. در این دستورالعمل فنی از اطلّاعات 4621 نفر شتر مستقر در 15 مرتع قابل بهره‌برداری شتر به مساحت کل 750 هزار هکتار در استان یزد در قالب 51 گله استفاده شد. استان یزد دارای 4/4 میلیون هکتار عرصه بیابانی با وضعیت مرتعی متوسط و فقیر می‌باشد. جهت تعیین ظرفیت چرای خام با احتساب آمار شترهای موجود، به هر نفر شتر در حال حاضر 148 هکتار اختصاص می‌یابد. علوفه قابل برداشت مراتع یاد شده به میزان 80 هزار تن در سال برآورد می‌شود که در حال حاضر، سالانه 23 هزار تن علوفه مورد تعلیف قرار گرفته و 57 هزار تن نیز مازاد می‌باشد. بر طبق برآوردهای موجود، شتر سالانه 5 تن علوفه نیاز دارد که به منظور حفظ مرتع در عرصه‌های متوسط و فقیر به ازای هر 100 هکتار، یک نفر شتر در نظر گرفته می‌شود. با در نظر گرفتن مجموع محاسبات بیان شده برآورد می شود که مراتع قابل بهره‌برداری شتر استان یزد دارای ظرفیت خالی به اندازه 11327 نفر شتر باشند. همچنین با ایجاد مراتع دست‌کاشت از جمله تاغ‌کاری یا کاشت گیاهان شورپسند می‌توان تولید علوفه به ازای هر هکتار را به ترتیب به 800 تا 2000 کیلوگرم افزایش داد. به این ترتیب به ازای هر 5/2 تا 3 هکتار یک نفر شتر پرورش داده خواهد شد و در نتیجه تراکم چرا افزایش خواهد یافت.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی